CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC GIA PHÁT

........................................................................................
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VIETCOMBANK


Số tài khoản: 044 1000 64 90 38

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Trương

Ngân hàng: Vietcombank - CN Tân Bình - PGD Tân Sơn Nhì.
........................................................................................


........................................................................................
NGÂN HÀNG ACB (Á CHÂU)

Số tài khoản: 1640 81 539

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Trương

Ngân hàng: Á Châu - CN Tân Bình- PGD Tân Sơn Nhì.
........................................................................................


........................................................................................
NGÂN HÀNG SACOMBANK

Số tài khoản: 0600 7072 9061

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Trương

Ngân hàng: Sacombank - CN Tân Bình
........................................................................................


........................................................................................
NGÂN HÀNG AGRIBANK

Số tài khoản: 6460 205 330 856

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Trương

Ngân hàng: AGRIBANK - CN Tân Phú
........................................................................................


........................................................................................
NGÂN HÀNG HD BANK

Số tài khoản: 0037 0407 00011 79

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Trương

Ngân hàng: AGRIBANK - CN Tân Phú
........................................................................................